ZÁVÄZKY MENARDU KBEZPEČNOSTI  

Bezpečnosť práce podľa Frédérica Massého, prezidenta skupiny Menard USA

“Zdravie a bezpečnosť na stavenisku", "bezpečnosť zamestnanca", "zabezpečené stavenisko" a rada ďalších hesiel sa nám spojuje s dlhým zoznamom formalít, ktoré vyplývajú z predpisov BOZP.
Ako ich zladiť s čím ďalej tým napätejšími termínmi výstavby? Oplatí sa to tráviť čas na maximalizácii bezpečnosti svojich zamestnancov, keď investor vyžaduje maximalizáciu efektivity práce?

Využite osvedčené riešenie, ktoré zvýši produktivitu Vašej firmy.

Viacročné medzinárodné skúsenosti spoločnosti Menard potvrdzujú fakt, že bezpečnosť práce na stavbe maximalizuje efektivitu celého projektu.

Je to tiež najlepšia forma investície do rozvoja spoločnosti.

Posilňuje pozitívne vnímanie Vašej firmy, ale predovšetkým vytvára stabilný, efektívny a motivovaný tím, ktorý sa sám stará o bezpečnosť každého zamestnanca.

Bezpečnosť na prvom mieste

"Bezpečnosť je prvoradá" to je hlavné heslo Safety First. Pre Menard a jeho partneri to znamená nielen dobre chránené stavenisko, ale tiež efektivitu, úsporu peňazí a včasnosť v jednom.

Home Safe

Bezpečnosť doma – je náš nový program, ktorý sa bude neustále vyvíjať spolu s  rastom našej spoločnosti. V tomto začiatočnom kroku sa zameriame na prioritu „vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich kolegov“.

Zvolené logo je duálnym symbolom práce a domova, naša skupina BOZP pracovníkov kolektívne vybrala tento dizajn, pretože spoločne veríme, že všetky pobočky Menard po celom svete sa s tým môžu stotožniť bez ohľadu na výzvy, ktorým čelíme v súvislosti s jazykovými a kultúrnymi bariérami.

Pojem "safety never sleeps" - bezpečnosť nikdy nespí - je silné, zmysluplné a týka sa nás všetkých nielen na pracovisku, ale aj v našom súkromnom živote, vo všetkých aspektoch nášho každodenného života. Je to niečo, o čom ani nemusíme premýšľať - robíme to automaticky.

Dovoľte nám propagovať naše logo Home Safe, chceme Vám ho zdieľať a ukázať Vám, aký je jeho význam. S vašou stálu kritikou a podporou sme si istí, že časom budeme mať globálny pozitívny kultúru bezpečnosti, ktorá sa stane štandardom.