Sanácia znečistených oblastí

V závislosti od zistenej kontaminácie a zložitosti problému v danej oblasti navrhneme vhodné riešenie spolu s metodikou sanácie, ktorá kontroluje šírenie kontaminácie v súlade s bezpečnosťou práce.

Zameriavame sa na čistenie pôdy a vody, ako aj na sanáciu v stavebníctve.

Čistenie pôdy a vodného prostredia