Sanácia kontaminovanej pôdy alebo pozemku spočíva v obnovení jeho kvality na požadovanú úroveň noriem. V závislosti od potrieb a podmienok môže byť sanácia technická, biologická alebo technicko-biologická. Je to proces, ktorého cieľom je obnoviť alebo pridať úžitkovú alebo prírodnú hodnotu znehodnotenej alebo zdevastovanej pôde.

Ako prebieha rekultivácia pôdy?

Proces rekultivácie pôdy pozostáva z troch základných typov činností: