Menej je viac

Životné prostredie

Betónové piliere

Dynamické zhutňovanie

Štrkové pilóty

Bezpečnosť práce

KĽÚČOVÝ POSKYTOVATEĽ  ZLEPŠOVANIA PODLOŽIA

Čo nás odlišuje

Skúsenosti

Priekopník v modernom zlepšovaní podložia, skupina Menard sa zaoberá geotechnikou už viac ako 50 rokov. Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a tisíckami úspešných realizácií. Garantujeme stabilné ceny a spoľahlivé lehoty.

Inovatívne riešenia

Pred začatím stavebných prác vykonávame podrobný geotechnický prieskum. Po zvážení všetkých možností vyberieme najlepšie geotechnické riešenie umožňujúce efektívne zlepšenie podložia. Vynakladáme všetko úsilie, aby sme zaistili, že všetky naše práce budú bezpečné a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Naše lokálne divízie sú rozptýlené vo viac ako 80 krajinách po celom svete.

Moderné technológie

Skupina Menard vyvíja geotechnické riešenia založené na technológiách pre zlepšovanie podložia, čím eliminuje potrebu hlbinných základov tradične používaných k podpore vrchnej stavby. Snažíme sa rozvíjať a propagovať nové technológie, ktoré v konečnom výsledku ušetrí čas, peniaze a čo najmenej zasahujú do životného prostredia.