Pri všetkých našich aktivitách na celom svete sa riadime rovnakým záväzkom: ísť príkladom vo vzťahu ku všetkým našim partnerom. 

Či už ide o podnikateľskú etiku alebo ľudské práva, od všetkých členov nášho tímu vyžadujeme, aby plne dodržiavali všetky platné predpisy, ktoré sú ďalej posilnené záväzkami obsiahnutými v Chartě etiky a správanie našej skupiny, Kodexu chování v boji proti korupcii a Manifestu.

Úspech, rozvoj a dlhodobá individuálna i kolektívna budúcnosť našich spoločností závisí od prísneho dodržiavania spoločných osvedčených postupov a záväzkov, ktoré sú záväzné pre všetkých bez výnimky.

 

Nahlasovanie nekalých praktík

Naše zásady profesionálnej etiky

VINCI CHARTA ETIKY A SPRÁVANIA

VINCI KÓDEX PROTI KORUPCII