INOVATÍVNE METÓDY  ČISTENIA PROSTREDIE

Sanácia a likvidácia kontaminovanej pôdy je dôležitým problémom priemyselného a regionálneho rozvoja. REMEA ponúka nielen environmentálne, geologické a geotechnické štúdie, ale aj sanáciu kontaminovaných lokalít vrátane riadenia procesu odstraňovania kontaminovanej zeminy a následnej revitalizácie krajiny. Vďaka komplexnému zameraniu spoločnosti REMEA je možné realizovať stavebné projekty na čistom a bezpečnom teréne.

Spoločnosť REMEA používa inovatívne metódy čistenia životného prostredia in-situ a ex-situ, ktoré prispôsobuje individuálnym potrebám klienta, stavu pôdy a vodného prostredia a finančným možnostiam.

  • environmentálne (sozologické), geologické a geotechnické štúdie,
  • sanácia kontaminovaných lokalít (vrátane pôdy, podzemnej vody, sedimentov),
  • čistenie priemyselných rybníkov a nádrží v miestach ťažby,
  • odborné poradenstvo.

Mezinárodní zkušenosti

REMEA je dcérskou spoločnosťou skupiny Menard, ktorá je súčasťou skupiny stavebných spoločností Soletanche Freyssinet. Všetko pod záštitou divízie VINCI Construction - jedna z najväčších stavebných spoločností na svete. VINCI je verejne kótovaná spoločnosť na parížskej burze cenných papierov s viac ako 185 000 zamestnancami a ročným obratom takmer 40 miliárd eur.

Kľúčové čísla