KĽÚČOVÝ POSKYTOVATEĽ ZLEPŠOVANIA PODLOŽIA

„Naša skupina je založená na schopnosti našich zakladateľov prekonať tradičné metódy zakladania stavieb. Stále rozmýšľame kreatívne – naši klienti to od nás očakávajú“

Marc Lacazedieu
Chief Executive Officer skupiny Menard 

Skupina Menard vyvíja geotechnické riešenia založené na technológiách pre zlepšovanie podložia, s čím eliminuje potrebu hĺbkových základov tradične používaných k podpore vrchnej stavby.

Snažíme sa rozvíjať a propagovať nové technológie, ktoré v konečnom dôsledku ušetria čas, peniaze a čo najmenej zasahujú do životného prostredia. Predovšetkým sa ale zameriame na technológie, ktoré sú bezpečné pre ľudí – nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre koncových užívateľov.

Výzvy investorov riešime komplexným spôsobom. Našou základnou činnosťou je návrh a realizácia stavebných zákaziek vlastnými prostriedkami. V rámci komplexnosti našich ponúk tiež pomáhame s výberom a vykonaním geotechnického prieskumu, optimalizujeme návrhy, dohliadneme na geotechnické práce a tiež poskytujeme revitalizáciu pôdy a podložia. Často ponúkame ďalšie práce (napr. zemné, železobetónové, stabilizácie výkopov, zaistenie stavebnej jamy, oporné konštrukcie), aby sme investorovi uľahčili orientáciu v zložitom trhu dodávateľov.

Menard je súčasťou skupiny stavebných firiem Soletanche Freyssinet, a tá je zase dôležitou súčasťou skupiny VINCI Construction – jednej z najväčších stavebných skupín na svete. VINCI je verejná obchodná spoločnosť kótovaná na parížskej burze, ktorá vo svete zamestnáva okolo 185 000 osôb s ročným obratom vo výške takmer 40 miliardy eur.

Spojenie individuálnych vlastností spoločnosti Menard s podporou zahraničného vlastníka nám dáva možnosť prijímať najťažšie úkoly a riešiť problémy iste a efektívne. Sme aktívnym účastníkom geotechnického a stavebného života – propagujeme efektívne technológie, podieľame sa na spracovaní noriem, na výskumoch, spolupracujeme s mnohými univerzitami v oblasti geológie, geotechniky a stavebníctva.

Kľúčové čísla