OBJAVTE VŠETKY NAŠE TECHNOLÓGIE

Ponúkame preverené a dôkladne premyslené geotechnické riešenia. Na základe podrobného geotechnického prieskumu a analýzy konštrukcií zvolíme technológiu, ktorá najviac zodpovedá lokálnym podmienkam. V spolupráci s našimi pobočkami vo viac ako 80 krajinách sme vytvorili a vylepšili niekoľko metód zlepšovania podložia a spôsobov riešenia geotechnických problémov.

Naše hlavné technológie

Naše ďalšie technológie

Rozťahovacia injektáž (ISR)

Vibroflotácia (VF)

Kombinované piliere (MCC)

Trysková injektáž (JG)

Prefabrikované pilóty

Nárazové zhutňovanie (MIC)

Vibrované piliere (MSC)

Impulzné zhutňovanie (RIC)

Solidifikácia (MS)

Mikrovýbuchy (MBM)

Vákuová konsolidácia (MV)