Dynamický rozvoj stavebníctva v posledných rokoch spôsobil, že počet atraktívnych pozemkov bez priemyselnej minulosti výrazne klesol. To však neznamená, že limit pozemkov vhodných na novú výstavbu sa vyčerpal a investičný proces sa zastavil.

V prípade bývalých priemyselných areálov realizujeme revitalizáciu aj adaptáciu na nový požadovaný stav.

Revitalizácia bývalých priemyselných oblastí