„ Geotechnika je pre nás nekonečné dobrodružstvo. Neustále zdokonaľujeme naše kvalifikácie pri účasti na seminároch, konferenciách a technických školeniach. Avšak, naše najväčšie skúsenosti získavame z každodenných výziev a z aktívnej účasti na všetkých fázach projektu: koncept, návrh a realizácia.“

Karolina Trybocka, projektantka spoločnosti Menard

Spoločnosť Menard je vám k dispozícii pre konzultácie s návrhom, posudzovaním konštrukcií či zhotovení projektovej dokumentácie pre zakladanie stavieb. Náš projekční tým sa podieľa na vypracovaní noriem, vo výskumoch a spolupracujeme s mnohými univerzitami v oblasti geológie, geotechniky a stavebníctva. Vďaka nášmu globálnemu pôsobeniu, s pobočkami vo viac než 80 krajinách, máme možnosť prijímať najťažšie úkoly a riešiť problémy iste a efektívne.