Jedná sa o univerzálnu a hospodárnu technológiu určenú na zlepšovanie podložia a na znižovanie sadnutia, ktorá môže byť použitá takmer vo všetkých geologických podmienkach vrátane plastických a organických zemín.

Roztláčané betónové piliere, používané pre hĺbkové zlepšovanie zemín, sú častou alternatívou pre klasické pilótové založenie vďaka ich rýchlej realizácie a finančnej efektivite. Piliere sa realizujú špeciálnym vrtákom vibračnou rúrou, ktoré zeminu roztláčajú do strán a tak vytvárajú priestor, ktorý sa následne vyplní betónom. Piliere sa realizujú v relatívne hustej sieti, výsledkom čoho sa vytvorí veľmi únosný kompozit zhutnenej zeminy a betónových pilierov. Vďaka vyššej dennej produkcii ako u klasických pilót, cena založenia pomocou tejto technológie je oveľa atraktívnejšia.

 

Základní rozdělení:

  • Vŕtané betónové piliere CMC (Controlled Modulus Column)
  • Vibrované betónové piliere MSC (Menard Susceptible Columns)
  • Kombinované piliere BMC (Bi-Modulus Columns)