Technológia dynamického zhutňovania, známa aj ako dynamická konsolidácia, patrí k technológiám, ktoré vynašiel a založil Menard. Od konca šesťdesiatych rokov sa dynamické zhutňovanie používa v tisícoch projektov na celom svete v rôznych pôdnych podmienkach a pre rôzne typy stavieb: cesty, letiská, haly a mnoho ďalších stavieb. Táto technológia, patentovaná spoločnosťou Luis Menard, bola zo široka otestovaná a optimalizovaná, takže jej použitie je dnes bezpečné a nákladovo efektívne.

Opis

Mimoriadne jednoduchá myšlienka tejto metódy je zlepšenie slabého podložia pomocou úderov s vysokou energiou. Výsledkom pôsobenia tlakovej vlny dochádza k zhutneniu pôdy v závislosti od jej stavu, štruktúry a hĺbky. Energia sa prenáša do podložia pomocou viacnásobných úderov ideálne tvarovaného bremena (závažie z ocele) s hmotnosťou 10 až 40 ton, ktoré sa spúšťa z výšky 5 až 40 m.
Na dosiahnutie účinnej dynamickej konsolidácie sa na získanie dostatočne vysokej nárazovej energie používajú žeriavy s priehradovým výložníkom. Metóda dynamickej konsolidácie pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sa zhutňujú hĺbkové vrstvy a v druhej fáze medzivrstvy.
Po ukončení oboch fáz dochádza k zhutneniu povrchu (tzv. žehlenie) vykonáva na celej upravenej ploche. Dynamickému zhutneniu zvyčajne predchádza vykonanie skúšobného testu, ktorý určuje vzdialenosť pracovných bodov siete (raster), požadovanú nárazovú silu, hmotnosť a tvar zaťaženia a výšku, z ktorej bude spustené. .

Využitie

Dynamické zhutňovanie sa môže použiť na akomkoľvek druhu nekoherentnej pôdy, dokonca aj v prítomnosti kamenných frakcií. Táto technológia je navrhnutá pre anorganické heterogénne výplne a pre skultivované oblasti s rôznymi vlastnosťami (najmä nevyužité skládky, uzavreté povrchové a štrkové bane, nezhutnené skládky). Metoda sa využíva na spevňovanie podloží pod priemyselnými a obchodnými skladmi, ťažkými skladovacími priestormi, nádržami, plochami letísk, cestnými a železničnými nánosmi a inými veľkopriestorovými alebo lineárnymi stavbami. Dynamická konsolidácia umožňuje upraviť veľa typov podložia na veľmi vysoké hodnoty pevnostných parametrov. Hĺbka zhutnenia sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 7,0 m.

Realizácia

  • D1 Budimír - Bidovce: konsolidácia násypu
  • D4R7: konsolidácia násypu

Výhody

  • Vysoká produktivita
  • Revitalizácia životného prostredia - možnosť využitia metódy dynamického zhutnenia v oblastiach bývalých skládok, uzavretých povrchových a štrkových baní a nezhutnených skládok
  • Univerzálnosť v prípade nesúdržných pôd
  • Jednoduchá realizácia - použitie tejto technológie nevyžaduje dodanie materiálu
  • Hospodárnosť - vysoká produktivita a jednoduchosť prevedenia predstavuje jeden z najhospodárnejších spôsobov spevnenia podkladu.
  • Kontrola prevedenia - niekoľko dní po dynamickom zhutnení je možné kontrolovať jeho efekt pomocou vykonania dynamického sondovania.