Technológia kombinovaných stĺpov (Bi-Modulus Column) kombinuje technológiu betónových pilierov CMC (Controlled Modulus Columns) a štrkových pilierov SC (Stone Columns). Prvé realizácie pomocou tejto technológie sa uskutočnili v 90. rokoch vo Francúzsku a v USA a od tejto doby sa stále viacej používa po celom svete.

Popis

Technológie spevňovania podložia piliermi BMC sa realizuje v niekolkých fázach. Driek pilierov BMC sa vytvorí rovnako ako v prípade pilierov CMC. Špeciálne navrhnutý posuvný vrták, ktorý je umiestnený na stroji vybaveným hlavicou s vysokým krútiacim momentom a zvislím statickým tlakom, prenáša pôdu v horizontálnom smere vzhľadom k osi otvoru. Keď sa posuvný vrták dostane do požadovanej hĺbky, nasleduje podtlakové zavedenie betónovej zmesi do otvoru. Betón preteká trúbkou vrtáku. Proces betonáže sa realizuje pri tlaku, ktorý nespôsobuje ničenie stien otvoru ani miešanie pôdy s injektovanou zmesou. V mieste, kde bol vytvorený betonový driek pilierov CMC sa tvaruje hlava piliera, ktorá je vytvorená technológiou štrkových pilierov SC. Pomocou špeciálne navrhnutého hĺbkového vibrátoru, ktorý je upevnený na stroji, sa vytvorí – v troch fázach – štrková hlavica piliera BMC:

  • ponorenie vibrátora – nasleduje ponorenie vibrátora do pôdy do požadovanej hĺbky, najčastejšie od 1,0 do 3, 0 m; proces ponorenia je často podporovaný dodávaním stlačeného vzduchu alebo vody,
  • nasypanie kameniva – priestor, ktorý vznikol v prvej fáze, je zasypaný kamenivom.
  • zhutnenie nasypaného kameniva sa realizuje fázami, najčastejšie každých 0,5 m; týmto spôsobom sa vytvorí pilier o priemeru od 40 do 120 cm.

Výhody

  • Hospodárnosť – redukcia hrúbky vrstvy, ktorá prenáša zaťaženie z konštrukcie na spevnenú pôdu, optimalizácia hrúbky geosyntetickej vrstvy.
  • Globálne spevňovanie– je realizované ako zlepšovanie mechanických vlastností pôdy medzi piliermi; dochádza k tomu v priebehu vytvorenia pilierov pomocou roztlačení/zhutnení pôdy.
  • Univerzálne využitie – použiteľné v takmer všetkých pôdnych podmienkach, vrátane stlačiteľných, organických (rašelina, naplaveniny) a antropogénnych pôd.
  • Šetrnosť k životnému prostrediu – bez vyťaženia materiálu.

Realizácia:

KEY PLASTIC, Janovice nad Úhlavou– založenie haly