Technológia dynamickej výmeny spočíva v realizácii pilót s veľkým priemerom v koherentnej pôde. Pilóty sú vytvárané pomocou ťažkého závažia s hmotnosťou od 15 do 30 ton, ktorý sa pohybuje vo výške 10 až 30 m. Výstavba jednej pilóty pozostáva z niekoľkých sérií úderov. Spustenie procesu sa uskutočňuje v plytkom výkope naplnenom minerálnym kamenivom. Prvá séria úderov vytvára kráter v podloží, ktorý je naplnený príslušným materiálom. Ďalšia dávka kameniva sa plní do krátera a zhutňovanie sa opakuje až do momentu vytvorenia pilóty DR podľa požiadaviek projektu. Koniec procesu je signalizovaný úderom v kombinácii s náhlym znížením poklesu piestu. Pilóty s veľkým priemerom (od 1,6 m do 3,0 m) sú zatlačené do hĺbky 4,0 - 7,0 m. Horná vrstva 0,5 až 1,0 m je zhutňovaná pomocou ťažkých vibračných valcov.

Využitie

Stĺpy sa často používajú ako výstuže pri cestných alebo železničných násypov (pilóty zvyšujú stabilitu a bezpečnosť násypu). Úspešne sa môžu použiť aj na zníženie sedimentácie komerčných a priemyselných budov a na stabilizáciu skládok. Stĺpy dynamickej výmeny môžu byť vytvorené buď v kyprej nesúdržnej pôde, alebo v mäkko plastických súdržných pôdach, ako aj v organických pôdach. Na vytvorenie týchto stĺpov možno použiť prírodné kamenivo, postprodukčné materiály (troska), recyklovaný betón, polámaný asfalt alebo suť (bez drevených alebo kovových častí). Musia sa používať materiály s rôznou veľkosťou zŕn a frakciou prachu menšou ako 5%. Typická hĺbka stĺpa je v rozsahu od 4,0 do 7,0 m a má priemer 1,6 až 3,0 m. Vzdialenosť stĺpov závisí od zaťaženia a pôdnych podmienok. Použitie tejto technológie sa spája s generovaním rázových vĺn, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť susedné stavebné objekty. Preto je vhodné vykonávať prácu pomocou metódy dynamickej výmeny vo vzdialenosti najmenej 50 metrov od iných objektov.

Výhody

  • Pevný výlisok - technológia tvorby stĺpov zaisťuje pevný tvar, ktorý zase zaručuje, že stĺpy nebudú podmývané a ani sa nebudú vydúvať.
  • Posilnenie v globálnom meradle - vytváranie stĺpov a zlepšenie mechanických vlastností pôdy medzi nimi.
  • Šetrná k životnému prostrediu – stĺpy dynamickej výmeny môžu byť vyrobené z recyklovaného materiálu (drvený betón, hrubé zrno atď.).
  • Vysoká produktivita - pre technológiu DR je charakteristická veľmi vysoká produktivita, ktorá dosahuje až niekoľko stoviek metrov štvorcových spevneného podložia ( pri použití jedného zariadenia).