Vďaka univerzálnosti, jednoduchosti a relatívne vysokej produktivite sú piliere vytvorené priebežným špirálovým vrtákom CFA jedným z najčastejšie používaných riešení zakladania.

Popis

Betonové piliere CFA (Continuous Flight Auger) sa vytvárajú pomocou šnekového vrtáku, ktorý sa zatlačí do hĺbky odpovedajúcej celej dĺžke piliera. Podstatou metódy je špeciálna konštrukcia vrtáku a technológia procesu vŕtania. V centrálnej časti vrtáku sa nachádza trúbka, ktorá je počas vŕtania uzavretá a počas vyťahovania otvorená. Toto riešenie umožňuje plynulú realizáciu piliera. Zároveň počas vyťahovania vrtáku prebieha vyťaženie materiálu na povrch zeme. Okrem toho vrták počas vŕtaní roztláča pôdu do strán a čiastočne ju zhutňuje. Špeciálne zvolená betónová zmes s optimálnou konzistenciou tesne vyplňuje priestor pod vrtákom. Betonáž piliera prebieha pod tlakom 200 ÷ 600 kPa. Vhodná rýchlosť vyťahovania vrtáku a pumpovania čerstvej betónovej zmesi zaisťuje stabilitu otvoru počas realizácie. Najčastejšie sa táto technológia používa pre vytvorenie pilót, vtedy sa ihneď po vyplnení diery betónovou zmesou vkladá do pilóty výstuž (armokoš). Vytvorenie drieku piliera musí byť realizované s určitým prebytkom, ktorý sa odstraňuje spolu s vyťaženým materiálom veľmi často priamo pred vložením výstuže. Parametre pilierov CFA, ako ich dĺžka, spotreba betónu a čas realizácie sú automaticky zaznamenávané a kontrolované strojníkom.

Využitie

Piliere CFA je možné používať v rôznych typoch pôdy. Táto technológia je vhodná v nesúdržných pôdach, ktoré je obtížne prevŕtať – zahustené piesky, a v súdržných pôdach – pevné zeminy. Je nutné sa vyhýbať používaniu tejto technológie v nesúdržných kyprých pôdach a v organických pôdach s vlhkosťou nad 100 %. Táto metóda sa využíva predovšetkým pri stavbe pozemných stavieb, ktoré prenášajú významné zaťaženie na podložie, a tiež inžinierskych, hydrotechnických a priemyselných objektov. Stáva sa, že kvôli prevládajúcim pôdnym podmienkam (vrstvy obtížne na prevŕtanie) sa táto technológia používa tiež pod cestným násypom a veľkopriestorovými objektmi.

Výhody

  • Dobre známa technológia – široké využitie tejto metódy prispelo k rozšíreniu skúseností a znalostí ako medzi zhotoviteľmi tak aj projektantmi.
  • Zvýšenie únosnosti – s ohľadom na spôsob zavedenia vrtáku CFA je možné si všimnúť zvýšenú únosnosť na pažnici v porovnaní s inými technológiami vŕtaných pilierov.
  • Ekologicky šetrná – práce prebiehajú bez akýchkoľvek vibrácií a hluku, preto je možné použiť v tesnej blízkosti existujúcich obytných a inžinierskych stavieb. To tiež urobí túto metódu šetrnú k životnému prostrediu.