V komunálnom hospodárstve sa čoraz viac stretávame s problémom preplnených skládok. Technológia zhutňovania údermi (MIC) Menard pomáha redukovať odpad zhutnený tradičnými metódami (kompaktory) až o 20%. Metóda MIC je modifikáciou populárnej metódy dynamickej konsolidácie, ktorú zaviedla pred 60 rokmi Menard. Medzinárodné skúsenosti spoločnosti získané na rôznych skládkach odpadu v rôznych geotechnických podmienkach umožnili bezpečné zavedenie tejto metódy za účelom zlepšenia zhutňovacích parametrov uloženého odpadu.

Popis

Zhutnenie komunálneho odpadu technológiou MIC je možné dosiahnuť vďaka úderom s vysokou kinetickou energiou, ktoré vznikájú pri spúšťaní oceľovej ubíjačky s hmotnosťou od 10 do 40 ton a prebiehajú z výšky 5 až 40 m. Efektívne zhutnenie sa vykonáva pomocou ťažkých priehradových žeriavov, ktorých charakteristickým rysom je možnosť zdvíhania bremien s hmotnosťou najmenej 20 t až do výšky najmenej 15m. Pásový podvozok umožňuje dobrý pohyb ťažkého zariadenia po odpadových skládkach, ktoré boli predtým zhutnené klasickými zhutňovačmi, ktoré sa používajú na väčšine skládok. Najlepšie technologické výsledky sa dosahujú v niekoľkých fázach úderov s dodatočným zhutňovaním klasickými kompaktormi medzi jednotlivými zhutňovacími cyklami.

wrwerwer

Vhodný výber parametrov technológie MIC, ako je napríklad sila úderu, sieť úderov a počet opakovaní cyklov ubíjania nemožno oddeliť od špecifických požiadaviek a vlastností každej skládky. V dôsledku toho sa výber príslušných zhutňovacích parametrov vykoná vždy po preskúmaní lokality a podrobnej analýze skládky, jej pôvodu, veku a stavu uskladneného odpadu. Vzhľadom na veľkú variabilitu zhutnenia pôdy sa pred začatím prác overia technické predpoklady na skúšobného pozemku a potom sa vykoná záverečné hodnotenie požiadaviek projektu. Overenie efektívnosti a kvality práce je možné vďaka geodetickým meraniam povrchu skládky pred zhutňovaním a aj po ňom.