Zaisťujeme stabilitu stien výkopov klasickými opornými konštrukciami (oporné múry, zárubné múry, tížne múry) ako ochranu proti sadaní a zosuvom. Pri obmedzení prúdenia podzemných vôd či nežiadúcich látok využívame technológiu premiešavania zemin, prevrtávané pilótové steny a štetovnice. Tieto technológie, v kombinácii s kotviacimi prvkami, tiež využívame na zaistenie stavebných jám, podchytenie objektov v susedstve prítokov vodyNašim klientom ponúkame kompletne riešenie, tj. od návrhu až po realizáciu.