Železničné stavby sa často stavajú v oblastiach, kde sa vyskytuje vysoko stlačiteľné podložie, ako napr. ílovité zeminy, močiare alebo oblasti v blízkosti vodných tokov. V takých prípadoch je nutné urýchliť alebo obmedziť konsolidáciu podložia, aby sa zabránilo sadaniu konštrukcie a jej následnej porušeniu. Pre zaistenie dlhodobej integrity dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti súprav, je dôležité dbať na to, aby zeminy v podloží boli prekonsolidované čo obmedzí celkové sadanie zeminy spôsobené konsolidáciou (primárne sadanie), creepem (sekundárne sadanie) a diferenciálnym sadaním.

Zlepšovanie podložia pod železničnou traťou (či železničným násypom) sa bežne realizuje správne zvoleným rastrom štrkových pilót, betónových pilierov či BMC pilierov.