Budovy pre obytné a komerčné využitie sú najčastejšie monolitické alebo prefabrikované konštrukcie. Tento fakt je odôvodnený vysokou intenzitou zaťaženia. Okrem toho sú tieto objekty často stavané tam, kde sa vyskytuje málo únosné podložie. Za týchto okolností klasické metódy hĺbkových základov, tj. vŕtané pilóty, významne zvyšujú náklady stavby a jej dobu realizácie.

Spoločnosť Menard ponúka mnoho nových a moderných metód zlepšovania podložia, ktoré sú z hľadiska statiky a bezpečnosti rovnocenné k tradičným pilotovým základom. Technológie betonových pilierov CMC a MSC, pilierov BMC a pilierov DSM znižujú náklady zakladania stavieb až o 40 percent, naviac výrazne urýchľujú dobu realizácie.