Všetky druhy mostných objektov (mosty, viadukty, nadjazdy, lávky) sa zvykli zakladať nepriamo. Po prepočítaní možností priameho položenia na základovej pôde sa projektant rozhodol vybrať nepriame založenie základov. Vyplývalo to z významných vodorovných síl alebo tiež z veľkého napätia, ktoré generovali objekty na slabej pôde. Dnes se stále viac objektov zakladá priamo na spevnenom podloží. Toto riešenie je ekonomicky odôvodnené, a často nevyžaduje žiadne zmeny v stavebnom povolení. Široká škála technológií sa dá aplikovať aj na zakladanie mostných objektov, avšak niektoré z nich sa používaju obzvlášť často. Patria medzi nimi: hlbkové miešanie zemín (DSM – Deep Soil Mixing), betónové piliere CMC (s roznášacou vrstvou) alebo dynamicky hutnené štrkové piliere DR.